سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ریاست علمی، شریف ترین ریاست است . [امام علی علیه السلام]

سیلابس معماری کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت


اصلی
409110    سیستمهای عامل پیشرفته     3                  
652003    طراحی سیستمهای مطمئن     3                  
652007    طراحی مدارهای پرتراکم پیشرفته     3                  
654014    شبکه های کامپیوتری پیشرفته     3                  


تخصصی انتخابی
409282    ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری     3                  
652014    ریاضیات پیشرفته د رمهندسی کامپیوتر     3                  
652045    سنتز سیستمهای دیجیتال     3                  
652048    پردازنده های حسابی     3                  
652049    طراحی ریزپردازنده های ویژه     3                  


جبرانی
314245    سیستمهای عامل 1     3                  
409105    نظریه زبانها و ماشینها     3                  
409118    معماری کامپیوتر     3                  
409130    مدار منطقی     3                  
409149    تحلیل و طراحی الگوریتمها     3                  
409150    الکترونیک دیجیتال     3                  
409152    سیگنالها و سیستمها     3                  
409192    شبکه های کامپیوتری     3                  
409193    هوش مصنوعی     3                  
409220    مهندسی نرم افزار 1    3                  
409221    مهندسی نرم افزار 2     3                  
409271    طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی     3                  
409274    اصول طراحی پایگاه داده ها     3                  
481208    آمار و احتمال مهندسی     3                  
641160    طراحی مدارهای VLSI     3                  


تحقیقاتی
640073    سمینار     2    اجباری             
640099    پایان نامه     6                  

********

مهندسی معماری کامپیوترامیرکبیر

 

وبلاگ هم اندیشی دانشجویان کارشناسی ارشدمهندسی معماری دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دانشجویان معماری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
متعلق به کارشناسی ارشد مجازی رشته های:معماری کامپیوتر،شبکه،هوش مصنوعی وفناوری اطلاعات

 

www.hostsymposium.org

Hardware-Oriented Security and Trust (HOST), 2011 IEEE International Symposium on

Hardware-Oriented Security and Trust (HOST), 2010 IEEE International Symposium on

Hardware-Oriented Security and Trust, 2009. HOST '09. IEEE International Workshop on

Hardware-Oriented Security and Trust, 2008. HOST 2008. IEEE International Workshop on


www.ieee-security.org

trust-hub.org

 

اساتید

http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=basadegh

http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=msfallah

http://ceit.aut.ac.ir/~hshahriari/ارسال در پنج شنبه 90/3/12 توسط  خطاطبالای صفحه